Keratan Akhbar

Keratan Akhbar

Memaparkan keratan Akhbar Isu Berkaitan Kementerian Kesejahteraan Bandar , Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Keratan Akhbar
Teks Ucapan

Teks Ucapan

Teks Ucapan Menteri, Timbalan Menteri,
Ketua Pengarah dan Lain-lain
Teks Ucapan
Texto Alternativo

Pentadbir Sistem

@2016 Bahagian Teknologi Maklumat,KPKT