Keratan Akhbar

Keratan Akhbar

Memaparkan keratan Akhbar Isu Berkaitan Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan.
Keratan Akhbar
Teks Ucapan

Teks Ucapan

Teks Ucapan Menteri, Timbalan Menteri,
Ketua Setiausaha Kementerian dan Lain-lain.
Teks Ucapan
Texto Alternativo

Pentadbir Sistem

@2016 Bahagian Teknologi Maklumat,KPKT